Welkom op de website van de Stichting Vrienden Nederland - Egypte. Onze stichting zet zich al jaren in om medische verzorging en humanitaire hulp te bevorderen en te verlenen aan Egyptenaren woonachtig in Egypte, die zelf financieel niet in staat zijjn die verzorging en hulp te verkrijgen. Daarnaast zet de stichting zich in om culturele contacten en sportbetrekkingen tussen Nederlanders en Egyptenaren te bevorderen. Op deze website vind je alles over onze organisatie, de projecten die we de afgelopen jaren hebben gedaan en wat er nog in het vooruitschiet ligt.